مبدل حرارتی صفحه ای

مبدل حرارتی دستگاهی است كه به منظور انتقال حرارت بین دو سیال استفاده می شود و كاربرد فراوانی در صنایع تاسیسات ، نفت و پتروشیمی دارد. تقریبا هیچ صنعتی را نمی توان یافت كه از یكی از انواع مبدل های حرارتی استفاده نكند. مبدل حرارتی به چندین نوع تقسیم بندی می شود كه مبدل حرارتی صفحه ای یكی از آنها می باشد.

مبدل حرارتی صفحه ای دارای مزایای بسیاری نسبت به دیگر انواع مبدل حرارتی می باشد كه عبارتند از:

– راندمان بالاتر مبدل حرارتی صفحه ای بخاطر نازك بودن صفحات ، كم بودن قطر شیار ها و ایجاد جریان گردابی و در نتیجه بالاتر رفتن ضریب انتقال حرارت.
– داشتن انتقال حرارت مناسب مبدل حرارتی صفحه ای حتی در كمترین اختلاف دمای بین ورودی سیال گرم و خروجی سیال سرد به اندازه یك تا دو درجه سانتیگراد، به دلیل نازک بودن صفحات و رژیم مناسب جریان.
– دارا بودن بالاترین نسبت سطح به حجم یا وزن که موجب كوچكتر بودن مبدل حرارتی صفحه ای نسبت به دیگر انواع مبدل حرارتی تا چندین برابر و در نتیجه سبك تر بودن آن شده که نصب و جانمایی آسان تری را نیز در پی دارد.
– امكان افزایش راندمان یا افزایش ظرفیت حرارتی در مبدل حرارتی صفحه ای واشر دار بخاطر قابلیت افزایش یا كاهش تعداد صفحات و در نتیجه افزایش و کاهش دبی سیالات و یا كم و زیاد كردن اختلاف دمای بین ورودی و خروجی دو سیال.

-عدم نشتی و اختلاط دو سیال با یکدیگر در مبدل حرارتی صفحه ای بدلیل دوبل بودن واشر های جدا کننده سیالات در کانکشن ها و وجود درز به بیرون در گپ ایجاد شده و مشاهده سیال خروجی از درز در صورت خرابی یکی از دو قسمت واشرها.
– آسان بودن خدمات سرویس ، نشتی یابی ، تعمیرات ، تعویض صفحات و رسوب زدایی در مبدل صفحه ای واشر دار.
-كم بودن حجم درگیر سیال در مبدل صفحه ای بخاطر نازك بودن قطر شیارهای داخل آن و در نتیجه كم شدن اختلاف وزن مبدل خالی و مبدل در حال كار.
-بالا بودن توربولنسی سیال در میان شیارها به ویژه برای صفحات با عمق پرس کم و كاربرد زیاد این نوع صفحات مبدل در انتقال حرارت سیالات با ویسکوزیته پایین.
– وجود انواع صفحات با عمق پرس بیشتر و کانالهای بزرگتر(جریان آزاد) برای سیالات با ویسکوزیته های بالا.