مخزن تحت فشار:

مخزن تحت فشار به مخزنی اطلاق می شود كه سیال داخل آن با فشار بالاتر از فشار اتمسفر يا يك بار ذخيره گردد.

طراحی مخازن تحت فشار بر اساس استانداردهای بین المللی نظیر ASME انجام می گیرد و با در نظر گرفتن فشار كار ، نوع سیال و خوردگی آن برروی متریال و خواص متریال طراحی می گردد.
تمامی مراحل طراحی مخزن تحت فشار توسط نرم افزار به روز شده PVElite انجام شده و پس از آن دیتل های ساخت شامل نوع متریال ،طریقه برشكاری یا كارت برش، مكان و اندازه و نوع نازلها برحسب استاندارد DIN یا ASTM ، طرز فرم دهی به ورقهای برش خورده و هدها،نوع اسمبل آنها شامل سنگ زنی و زاویه بندی بر حسب  j.e و نوع جوشكاری آن تعیین می شود.

توانایی در تولید