معرفي برخي از شركتها و نهادهاي استفاده كننده از توليدات مبدل سازان مبنا:


1- شركت ملي نفت ايران- مخازن ذخيره


2- شركت تاسيسات دريايي شركت ملي نفت ايران- مخازن ذخيره


3- پالايشگاه پارس جنوبي در عسلويه –شركت توتال


4- شركت ملي فولاد ايران و شركت فولاد خوزستان - مخازن تحت فشار


5- پالايشگاه نفت بندر عباس- مخزن تحت فشار


6- نيروگاه برق شهيد منتظر قائم – مخزن ذخيره اسيد و باز


7- دانشگاههاي آزاد واحد : شاهرود ، جهرم ، بم ، شهريار ، شهر قدس ، بوئين زهرا ، اسلامشهر


8- دانشگاههاي صنعتي شريف ، تهران ، شهيد بهشتي ، امير كبير ، علم و صنعت،تربيت معلم و...


9- شركت تام ايران خودرو –مبدلهاي حرارتي و مخازن تاسيساتي و مخازن ذخيره از جنس SS316


10- سازمان انرژي اتمي (سايت نطنز) – شركت كالا الكتريك (مخازن ذخيره سوخت )


11- سازمان انرژي اتمي (سايت اراك) – دستگاه ايرسپريتور


12- شركت سيمان دورود و سيمان قائن ( مبدلهاي حرارتي خنك كننده )


13- نيروگاه گازي طوس و سنندج – مبدلهاي حرارتي و مخازن تاسيساتي


14- پروژه نجد صنايع دفاع – مخازن ذخيره از جنس SS316


15- شركت سايپا ، ايران خودرو و مگا موتور ( مخازن تحت فشار و ذخيره)


16- شركت سپاسد ( مبدلهاي حرارتي ، مخازن تاسيساتي و فيلترهاي شني)


17- شركت توسعه اماكن ورزشي جهت سراسر كشور و ورزشگاه آزادي، تختي ،شهيد چمران و .....


18- مراكز اداري و مسكوني صنايع دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ...


19- بيمارستانهاي خاتم الانبيا، مهر، امام حسين، طالقاني ، شهدا ، فياض بخش ، چمران ، لقمان ، بوعلي و ...


20- هتل استقلال ،المپيك،آزادي، مجموعه هتلهاي پارس و .....


21- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران


22- تعاوني مسكن بقية الله ، مجتمع مسكوني ملاصدرا،برجهاي شهرك اكباتان و شركت توسعه مسكن و...


23- پادگان عاشوراي كاشان، هوانيروز شيراز ، پادگان شهيد بروجردي ، پادگان شهيد صنيع خاني و.....


24- شركت نوسازي و تجهيز مدارس ايران


25- شهرداري تهران ( پروژه هاي ستاد بحران)