انواع مبدل هاي حرارتي پوسته و لوله Shell and tube heat exchanger
مخازن تحت فشار نيروگاهي و پالايشگاهي Pressure vessel
فيلتر شني ، فيلتر كربن اكتيو ،مخازن تصفيه آب Sand Filter
سختي گير رزيني كاتيوني و آنيوني water Softener
هوازداي گرم يا دي اريتور Thermal Deaerator
ايرسپراتور Air Separator
مخازن كندانس و بلودان Condensate Tank and Blowdown Tank
مخزن آبگرم كويل دار و دوجداره Domestic Hot Water Generatore
انواع مخازن انبساط باز و بسته Expansion Tank
مبدل اگزاست دي اريتور
كندانس مبدل تانك ساكشن هيتر
تازه های مبدل

ساخت بزرگترين مبدل حرارتي اگزاست نيروگاه برق طرشت

 

ساخت مبدل روغن شركت سبوس مازند

ساخت بزرگترين دي اريتور شركت كدبانو

ساخت بزرگترين مبدل شركت پويا غرب

ساخت بزرگترين فيلترشني شركت پرشين فولاد

ساخت مبدل كندانس نفت شركت نفت پاسارگاد

ساخت بزرگترين سختي گير شركت پاكديس

ساخت منابع كويلدار شركت پارس صنعت پرند

ساخت بزرگترين فيلتر شني شركت فولاد البرز غرب


محصولات سرمایش-گرمایش

ASME مخازن تحت فشار هوا و سيالات ديگر مطابق استاندارد