ماشين آلات و دستگاههاي مورد استفاده در شرکت تولیدی مبدل سازان مبنا


1- دستگاه نورد ورق تمام هيدروليك

Roll Forming Machine 2600*15 mm

2- دستگاه نورد ورق تمام هيدروليك

Roll Forming Machine 2000*20 mm

3- دستگاه پرس هيدروليك دروازه اي كلگي مخزن

Head Forming Press 2200*15 mm

4- دستگاه پرس هيدروليك دروازه اي كلگي مخزن

Head Forming Press 2200*15

5- دستگاه لبه زن كلگي مخزن

Head Rolling Machine 3000*20 mm

6- دستگاه گردبر كلگي مخزن

Circular Cutting 2000*8 mm

7- دستگاه گيوتين جهت برش ورق

Plates Hydraulic Cutter 3000*20 mm

8- دستگاه برش پلاسما تا ضخامت 35 mm (گام الكتريك).

SS Plasma Cutter

9- دستگاه ماشين تراش 2 متري تبريز .

3 عدد Lath 2000 mm

10- دستگاه خم كن ورق

Break Press2000*4 mm

11- دستگاه روپوش زن

Covering Machine 2000*4 mm

12- دستگاه ليفتراك سهند 4 تن

Lift Truck

13- دستگاه جوش ركتي فاير 400 آمپر

6 دستگاه Welding Rectifier

14- دستگاه جوش دينام 600 آمپر

2 دستگاه Electrode Welding Machine

15- دستگاه دريل راديال 1250mm اسپانيا

Drilling Machine

16- دستگاه دريل ستوني 32 mm

Drilling Machine

17- دستگاه دريل ستوني 20 mm

Drilling Machine

18- دستگاه لوله صاف كن كويل مسي

Tube Forming Machine

19- دستگاه اكسپندر

2 دستگا ه Tube Expander

20- كمپرسور هواي فشرده 20 بار

Air Compressor

21- كمپرسور هواي فشرده 5 بار

2 دستگاه Air Compressor

22- جرثقيل دستي 3 تن

3 دستگاه Derrick

23- دستگاه هوابرش

2 دستگاه Oxy-Gas Cutter

24- دستگاه خم كن لوله

U Bender