ایرسپراتور (Air separator)


ایرسپراتور دستگاهی است كه با جداسازی هوای محلول در آب كه بطور طبیعی در آن وجود دارد، باعث افزایش راندمان دستگاههای مختلف مخصوصاً تهویه مطبوع می‌شود، زیرا هواگیری سیستمهای تاسیساتی به بازدهی بهتر وسایلی چون پمپها، شیرها و كویلهای حرارتی منتهی خواهد شد.

طریقه كاركرد:

بطور فیزیكی، بیشترین حد جداسازی هوا از آب در اثر تلفیقی از نیروی گریز از مركز و كاهش سرعت صورت می پذیرد. در ایرسپراتورهای طرح مماسی(طرح بل اندگاست) یك جریان گردابی در دیواره دستگاه ایجاد می‌شود. بنابراین آب سرد یا گرم تولید شده در چیلر و یابویلر، پس از ورود به ایرسپراتور به دیواره مخزن برخورد نموده و به دور آن گردش می‌نماید و پس از ایجاد نیروی گریز از مركز، آب كه سنگین‌تر است به دیواره‌های چسبیده و هوا كه سبكتر است در میانه مخزن دستگاه باقی می‌ماند كه این هوا از طریق یك كلكتور از جنس استنلس استیل كه در وسط دستگاه وجود دارد جذب شده و به بیرون و یا تانكهای تحت فشار هوا هدایت می‌شود.
جدا كننده هوا

ایرسپراتورهای عمودی مبدل سازان مبنا (طرح بل اندگاست) در دو نوع فیلتردار و بدون فیلتر ارائه می شود كه در طرح فیلتردار مواد زائد و آشغالهای داخل آب توسط یك فیلتر كه در زیر مخزن دستگاه نصب شده و براحتی قابل تمیز كردن است گرفته شده و از ورود آنها به سیستم جلوگیری می‌نماید. این فیلتر از جنس گالوانیزه بوده و باید هر 30 روز یكبار تمیز شود.
شكل ایرسپراتورهای فیلتردار

شكل ایرسپراتورهای فیلتردار


اخطار: در هنگام باز نمودن قسمت زیرین دستگاه ایرسپراتور فیلتردار باید دقت نمود كه دستگاه از زیر بار درآمده و كاملا خنك شده باشد(دمای كمتر از ). در غیر اینصورت عواقب وخیمی را از لحاظ سوختگی شدید و تلفات انسانی در بر خواهد داشت.

طریقه محاسبه مدل دستگاه:


محاسبه دستگاه ایرسپواتور بسیار ساده بوده و با دانستن دبی آب عبوری از دستگاه و حداكثر افت فشار مجاز، مدل دستگاه از نمودار یا جدول زیر قابل انتخاب می‌باشد.
لازم بذكر است حداكثر دمای كاری ایرسپواتور و حداكثر فشار كار آن  125Psi می‌باشد.

نمودار انتخاب دستگاه ایرسپراتور فیلتر دار (مدل R )

نمودار انتخاب دستگاه ایرسپراتور فیلتر دار (مدل R )

نمودار انتخاب دستگاه ایرسپراتور بدون فیلتر (مدل RL )

نمودار انتخاب دستگاه ایرسپراتور بدون فیلتر (مدل RL )

جدول انتخاب مدل ایرسپراتور

مدل ایرسپراتور مدل ایرسپراتور

Model

Capacity

GPM

DIMENSIONS IN INCHES

Strainer

FreeArea

Sq.Inches

Approx.

Shpg

Wt.Lbs.

Size of

Tangential

Openings

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

R-2

56

2

NPT

15 7/8

7

4

4 7/8

6 5/8

7 3/8

2

1

1

9

32

55

R-2½

90

17 1/8

71/2

5 5/8

8 3/8

9 3/4

2 5/8

45

90

R-3

190

3

25 11/16

8

9 5/8

8 1/16

10 3/4

16 3/4

3 11/16

12

66

95

R-4

300

4

Flanged

30 3/4

10

11 1/4

9 1/2

12 3/4

20 1/2

4 1/8

2

14

140

165

R-5

500

5

36 1/8

12

13 3/16

10 15/16

16

23 3/4

5 1/4

17

220

R-6

700

6

42 3/4

14

15 1/2

13 1/4

18

25 3/4

5 11/16

19

220

300

R-8

1300

8

53 11/16

18

19 1/4

16 9/16

24

31 3/4

7 11/16

2

23

310

460

R-10

2000

10

64 5/8

22

22  9/16

20 1/16

30

37 3/4

9 5/8

28

435

860

R-12

2750

12

76 15/16

27

275/16

22 5/8

36

46 3/4

11 5/8

34

590

1200

R-14

3400

14

89 3/8

31 1/2

313/4

26 1/8

42

54 1/2

14

32

715

1780

R-16

4400

16

102 3/8

36

36 1/8

30 1/4

48

62 1/2

16

36

919

2425

R-18

5200

18

123

40 1/2

44 3/4

37 3/4

54

70 1/4

18

52

1521

3410

R-20

6300

20

135 7/8

45

49 1/8

41 3/4

60

78

20

56

1989

5310

R-22

7400

22

148 1/8

49 5/8

52 3/4

45 3/4

66

85 7/8

22

60

2322

6400

R-24

8500

24

159 3/8

54

56 1/8

49 1/4

72

93 1/2

24

64

2841

7530

RL-2

56

2

NPT

15 7/8

7

4

4 7/8

6 5/8

7 3/8

2

1

1

N/A

N/A

50

RL-2½

90

17 3/8

7 1/2

4 1/2

5 5/8

8 3/8

9 3/4

2 5/8

65

RL-3

190

3

26 3/8

8

10 5/16

8 1/16

10 3/4

16 3/4

3 11/16

11/4

85

RL-4

300

4

Flanged

31 5/8

10

12 1/8

9 1/2

12 3/4

20 1/2

4 1/8

11/2

100

RL-5

530

5

36 7/16

12

13 1/2

10 15/16

16

23 3/4

5 1/4

160

RL-6

850

6

43 3/16

14

15 13/16

13 1/4

18

25 3/4

5 11/16

205

RL-8

1900

8

53 11/16

18

19 1/8

16 9/16

24

31 3/4

7 11/16

2

400

RL-10

3200

10

64 11/16

22

22 5/8

20 1/16

30

37 3/4

9 5/8

630

RL-12

4800

12

75 1/8

27

25 3/4

22 5/8

36

46 3/4

11 5/8

980

RL-14

6100

14

95

31 1/2

35

28 1/2

42

54 1/2

14

1700

RL-16

8000

16

105 3/4

36

38 1/8

31 5/8

48

62 1/2

16

2325

RL-18

9700

18

123

40 1/2

44 3/4

37 3/4

54

70 1/4

18

3275

RL-20

12000

20

135 1/2

45

48 5/8

41 3/4

60

78

20

5140

RL-22

15000

22

148

49 3/8

52 5/8

45 3/4

66

85 7/8

22

6190

RL-24

17000

24

159 1/2

54

56 1/8

49 1/4

72

93 1/2

24

7250


طریقه نصب ایرسپراتور به سیستم:

طریقه نصب ایرسپراتور به سیستم