فلاش تانك  Flash Tankهنگامیكه آب پر حرارت و پر فشار از قسمت تخلیه دیگ (Blowdown) خارج می‌شود و از داخل شیرهای كنترل جریان (یا تله های بخار) در بخش تقسیم جریان كلكتورها می‌گذرد ، دچار افت شدید فشار تا 5-20psi می‌شود، بنابراین تبدیل به مخلوطی از بخار و آب می‌شود (پدیده Flash).كه برای جداسازی آب كثیف خروجی از بویلر و بخار كم فشار تمیز و حداكثر بازیافت انرژی توسط دستگاههای بخار كم فشار، از دستگاهی بنام فلاش تانك استفاده می‌شود.

فلاش تانك
شكل1: فلاش تانك

درفلاش تانك از یك بخش جدا كننده یا موج گیر استفاده شده كه این مخلوط را به سمت دیواره‌های فلاش تانك هدایت می‌كند تا آب پس از برخورد به بدنه فلاش تانك در آن دور زده و در اثر سرعت زیاد حالت سانتریفوژ پیدا كند. بنابراین در اثر تفاوت وزن مخصوص، بخار و آب از هم جدا شده، بخار به صورت طبیعی به سمت بالا و آب به همین طریق به سمت پایین مخزن حركت نموده و از هم جدا می‌شوند. بخار خروجی از دستگاه به سمت تانك تغذیه دیگ بخار یا دستگاههایی كه به بخار كم فشار احتیاج دارند لوله كشی می‌شود. گرمای باقی مانده در آب كثیف خروجی از زیر دستگاه به مبدلهای حرارتی جهت افزایش بازیافت حرارت یا خروجی تانكها و یا فاضلاب هدایت می‌شود.
فلاش تانك


بیش از پنج دیگ با فشار كاری‌ مختلف می‌توانند فقط به یك فلاش تانك متصل شوند. معمولاً بدنه فلاش تانكها از جنس استنلس استیل بوده و ضخامت بدنه با احتساب 3 میلیمتر خوردگی در نظر گرفته می‌شود. دستگاههای فلاش تانك ساخت مبدل سازان مبنا بر حسب مدل اسپراكس ساركو بوده و طراحی آن نیز بر اساس Bs5500-Category3 می‌باشد. حداكثر فشار و دمای طراحی فلاشی تانك نیز 14bar و می‌باشد.

طریقه انتخاب مدل فلاش تانك:


1- با داشتن فشار دیگ بصورت افقی در نمودار خط مستقیمی رسم نموده تا به منحنی فشار بخار مصرفی برخورد نماید
2- سپس بصورت عمودی به سمت پایین خطی رسم نموده تا به منحنی دبی مصرفی از دیگ برخورد نماید.
3- نقطه برخورد به سمت راست و روی مسیر فشاربخار مصرفی خطی رسم نمایید تا دوباره منحنی فشار بخار مصرفی را قطع نماید.
4- در مرحله آخر نیز به سمت بالا خطی عمودی رسم نمایید تا به مدل مورد نظر برسیم.
فلاش تانك

جدول ابعاد و اندازه فلاش تانك:فلاش تانك

Dimension / Weight (approximate) in mm and Kg

FV 18

FV 15

FV 12

FV 8

FV 6

 

457

381

305

229

168

A

330

290

250

210

104

B

505

485

380

350

350

C

755

735

630

600

600

D

1510

1470

1340

1275

1200

E

544

468

392

291

230

F

DN 150

DN 150

DN 100

DN 80

2"

G

DN 80

DN 80

2"

2"

2"

H

DN 150

DN 150

DN 100

DN 80

2"

J

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

K

2"

1 1/2"

1 1/2"

1"

3/4"

L

2"

2"

2"

2"

2"

M

376

282

191

120

77

Weight