مخزن انبساط باز

كاربرد: هنگامی كه آب داخل مدار دیگها گرم می شود دچار انبساط حجمی …
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

مخزن انبساط بسته

كاربرد: با بالا رفتن دمای آب مدار بویلر ها ، این آب دچار انبساط حجمی م…
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

مخزن ذخيره سوخت و آب

مخازن ذخیره سوخت تولیدی شركت مبدل سازان مبنا بر اساس استاندار…
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

مخزن کویل دار

مخزن کویل دار
مخزن کویل دار متداولترین و بهینه‌ترین…
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

سختی گیر

 


مخزن سختی گیر
سختی گیر رزینی دستگاهی است كه كربنات …
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

فیلتر شنی

فیلتر شنی
فیلتر شنی دستگاهی است كه با صاف نمودن (فیلتر اس…
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

فلش تانك

هنگامیكه آب پر حرارت و پر فشار از قسمت تخلیه دیگ (Blowdown)…
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

ایرسپراتور

ایرسپراتور دستگاهی است كه با جداسازی هوای محلول در آب كه بطور طبیعی…
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

دی اریتور

كاربرد دی اریتور :
دی اریتور دستگاهی است كه به منظ…
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

مخازن تحت فشار

شركت مبدل سازان مبنا بعنوان یكی از تامین كنندگان مخازن تحت فشا…
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

مبدل حرارتی هلیكال

مبدل حرارتی هلیكال دستگاهی است كه برای انتقال حرارت بین …
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

مبدل حرارتی صفحه ای

مبدل حرارتی دستگاهی است كه به منظور انتقال حرارت بین دو سیال است…
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

مبدل حرارتی فين پلیت

مبدل فین پلیت (Finned Plate Heat Exchanger) نوعی مبدل حرارتی اس…
اکتبر 27, 2018/توسط mobadeladmin

مبدل حرارتی پوسته و لوله

 


مبدل حرارتی پوسته و لوله
مبدل حرارتی به كلیه دستگاهها…
اکتبر 27, 2018/توسط mobadeladmin