مدار مخزن کویلدار

 

منبع کویل دار- مخزن کویل دار

منبع کویل دار چگونه نصب می شود؟

مخزن کویلدار دارای دو مدار جداگانه می باشد . یکی برای گرمایش آب سرد مصرفی که آنرا از زیر مخزن وارد می نمایند تا پس از گرم شدن ، از بالای مخزن خارج شده و بطرف طبقات برود .  و دیگری مدار کویل مسی که آب داغ از طرف دیگ مطابق شکل به آن وارد شده و پس از انتقال حرارت با آب بهداشتی ، از اتصال پایینی آن خارج می شود .

 

نحوه نصب منبع کویل دار

برای کنترل دمای آب بهداشتی دو روش بکار می رود :

ابتدایی ترین و متداولترین روش اینست که یک ترموستات روی بدنه مخزن نصب کنیم تا زمانی که دمای آب مصرفی  کمتر از حد استاندارد باشد ، پمپ سیرکولاتور را روشن نماید تا آب داغ دیگ ، کویل را تغذیه نماید.این روش زمانی بکار می رود که برای هر مخزن ، یک پمپ جداگانه در نظر گرفته شده باشد.

اما روش دیگر برای کنترل چند مخزن که با یک پمپ سیرکولاتور مشترک تغذیه می شوند بکار می رود . در این روش مطابق شکل زیر ، یک شیر کنترل سه راهه برروی ورودی کویل نصب می گردد تا اگر آب بهداشتی به دمای مطلوب رسید ، از ورود آب داغ به کویل ممانعت کرده و آن را به مسیر برگشت هدایت می نماید.

مدار مخزن کویل دار