مطالب توسط یاسر فقیهی

,

راهكارهای كاهش هزینه گاز مصرفی در ساختمان

راهكارهای كاهش هزینه گاز مصرفی در ساختمان با توجه به افزایش چشمگیر هزینه هر متر مكعب گاز مصرفی در انواع ساختمان ها از طرف شركت گاز و الزام به كاهش مصرف گاز در كشور ، لازم است تمامی راهكار های كاهش مصرف سوخت در یك ساختمان توسط مالك آن رعایت شود تا از پرداخت هزینه […]