اواپراتور پوسته و لوله

اواپراتور چیست:
اواپراتور (Evaporator) دستگاهی است که از طری…
می 15, 2021/توسط یاسر فقیهی

مبدل جکوزی ترموپول

مبدل جکوزی چیست؟
مبدل جکوزی وسیله ایست که برای گرمایش آب جکوز…
می 13, 2021/توسط یاسر فقیهی

مبدل استخر ترموپول

مبدل استخر چیست؟
مبدل استخر وسیله ایست که برای گرمایش آب استخ…
می 13, 2021/توسط یاسر فقیهی

مبدل حرارتی پوسته و لوله

مبدل حرارتی پوسته و لوله
مبدل حرارتی پوسته و لوله یکی از کاربردی ت…
دسامبر 27, 2018/توسط mobadeladmin

منبع انبساط باز

منبع انبساط باز :
كاربرد منبع انبساط باز : هنگامی كه آب داخل مدار…
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

منبع انبساط بسته

كاربرد منبع انبساط بسته :
منبع انبساط بسته : در سیستمهای تاسیساتی ،…
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

منبع ذخیره

مخزن ذخیره:
مخزن ذخیره اتمسفریک دستگاهی است که برای دپوی …
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

منبع کویل دار

 
منبع کویل دار چیست؟
یکی از بهترین روشهای ت…
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

سختی گیر رزینی

سختی گیر رزینی ، محاسبه سختی گیر و قیمت سختی گیر

سختی گ…
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

فیلتر شنی

فیلتر شنی
فیلتر شنی مخزنی است که با حذف ذرات نامحلول در آب…
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

فلش وسل بخار

فلش وسل بخار :
فلش وسل بخار مخزنی است که برای بازیافت حرار…
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

ایرسپراتور

هنگامی که آب در سیستمهای تاسیساتی توسط دیگ گرم می شود ، هوای …
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

دی اریتور

 
كاربرد دی اریتور :دی اریتور دستگاهی …
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

مخزن تحت فشار

مخزن تحت فشار چیست؟
بطور کلی تمامی مخازن به دو دسته مخزن تحت ف…
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

مبدل حرارتی هلیكال

مبدل حرارتی هلیكال دستگاهی است كه برای انتقال حرارت بین …
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

مبدل حرارتی صفحه ای

مبدل حرارتی چیست؟
مبدل حرارتی دستگاهی است كه به منظور انتقال حرارت بی…
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

مبدل حرارتی فین پلیت

مبدل حرارتی فین پلیت
مبدل حرارتی فین پلیت (Finned Plate Hea…
اکتبر 27, 2018/توسط mobadeladmin