درباره ما

معرفی شرکت:
شرکت مبدل سازان مبنا (مسئولیت محدود) با مجوز اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با هدف تهیه ،تولید و فروش انواع مبدلهای حرارتی و مخازن تحت فشار مورد استفاده در صنایع آب ،نفت و پتروشیمی تاسیس گردید و پس از یک دهه از شروع فعالیت خود توانسته است جایگاه مورد قبول خوبی در بازار پیدا نماید و پروژه های بزرگی را در کشور اجرا نماید.
این شرکت در زمینه تولید انواع محصولات تاسیساتی با تمام توان در راستای تنوع محصولات و ارتقای سیستمهای تولید،كسب رضایت مصرف كنندگان و بروز رسانی هرچه بیشترجهت حضوردرعرصه تولید و توسعه میهن عزیزمان تلاش می کند.
دراین زمینه شرکت مبدل سازان مبنا با بهره گیری از مهارتهای متخصصان این امر،استفاده از نرم افزارهای روز و استانداردهای معتبر جهانی و دستگاههای پیشرفته تولید توانسته است گامهای بلندی بردارد.

بیانیه چشم انداز شرکت مبدل سازان مبنا :
رسیدن به جایگاه برتر تولیدی و صنعتی در کشور با قابلیت رقابت، توان مالی،دانش و فن آوری مهم ترین جنبه های برتری متوازن مبدل سازان مبنا خواهد بود.

بیانیه ماموریت شرکت مبدل سازان مبنا
ماموریت این شرکت تامین و ساخت تجهیزات مکانیکی موردنیاز در صنایع نفت،پتروشیمی و تاسیسات از قبیل انواع مبدلهای حرارتی ، انواع مخازن تحت فشار و ذخیره مورد استفاده در صنایع نفت ، پتروشیمی و آب می باشد.