مخزن انبساط باز

كاربرد: هنگامی كه آب داخل مدار دیگها گرم می شود دچار انبساط حجمی …
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

مخزن انبساط بسته

كاربرد: با بالا رفتن دمای آب مدار بویلر ها ، این آب دچار انبساط حجمی م…
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

مخزن ذخيره سوخت و آب

مخازن ذخیره سوخت تولیدی شركت مبدل سازان مبنا بر اساس استاندار…
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

مخزن کویل دار

 مخزن کویل دار
مخزن کویل دار متداولترین و بهی…
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

سختی گیر

 


مخزن سختی گیر
سختی گیر رزینی دستگاهی است كه كربنات …
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

فیلتر شنی

فیلتر شنی
فیلتر شنی مخزنی است که با حذف ذرات نامحلول در آب…
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

فلش تانك

هنگامیكه آب پر حرارت و پر فشار از قسمت تخلیه دیگ (Blowdown)…
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

ایرسپراتور

ایرسپراتور دستگاهی است كه با جداسازی هوای محلول در آب كه بطور طبیعی…
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

دی اریتور

كاربرد دی اریتور :در سیستمهای تاسیسا…
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

مخازن تحت فشار

مخزن تحت فشار چیست؟
مخزن تحت فشار به مخزنی است که برای ذخیره…
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

مبدل حرارتی هلیكال

مبدل حرارتی هلیكال دستگاهی است كه برای انتقال حرارت بین …
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

مبدل حرارتی صفحه ای

 

 

 
مبدل صفحه ای چیست؟
 
مبدل حرارتی دستگاهی است…
نوامبر 3, 2018/توسط mobadeladmin

مبدل حرارتی فين پلیت

مبدل فین پلیت (Finned Plate Heat Exchanger) نوعی مبدل حرارتی اس…
اکتبر 27, 2018/توسط mobadeladmin

مبدل حرارتی پوسته و لوله

مبدل حرارتی پوسته و لوله چیست؟
مبدل حرارتی پوسته و لوله یکی از ک…
اکتبر 27, 2018/توسط mobadeladmin